EN

Agata Śladewska

SLADEWSKA_ALDONA
Agata Śladewska

PEDAGOGIKA SPECJALNA I OLIOGOFRENOPEDAGOGIKA

Doświadczenie opiera na nieustannie kontynuowanej edukacji popartej sukcesami zawodowymi w setkach konkretnych przypadków terapeutycznych.
Wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. W trakcie terapii wykorzystuje indywidualnie dobrane techniki pracy z ciałem wpływając na rozwój psychomotoryczny dziecka.
Organizuje i prowadzi warsztaty Dramy i Teatru, które pozwalają na wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dziecka. Wykorzystuje możliwości aktywnego warsztatu, rozwija motorykę i mowę dziecka, dodaje mu odwagi i niweluje blokady, które hamują swobodne wyrażanie jego emocji.
Jest inicjatorem wykładów i warsztatów pogłębiających świadomość rodziców.
Uważa, że niezależnie od postawionej diagnozy każde dziecko ma potencjał, który można uruchomić. Sposób dopasowania technik, metod i narzędzi w trakcie terapii uzależniony jest tylko od wsłuchania się w sygnały płynące od dziecka i rodzica. Efekt terapeutyczny jest skutkiem wzajemnego rozumienia relacji których doświadczamy w rodzinie.

Terapia dzięki wykorzystaniu specjalistycznych metod i technik pracy z dzieckiem wpływa korzystnie na:

• Koncentrację uwagi
• Pamięć
• Rozwój mowy
• Komunikację społeczną
• Zrozumienie negatywnych emocji
• Wzrost świadomości ciała
• Wykorzystanie potencjału urodzeniowego
• Wzrost poczucia własnej wartości
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka

Ścisła współpraca terapeuty z rodzicami dziecka pozwala na:

• Zrozumienie sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko i rodzina
• Poznanie reakcji dziecka i metod współpracy z nim w trakcie terapii również w warunkach domowych
• Wzrost świadomości rodzicielskiej
• Prawidłowe i świadome relacje rodzinne

DLA KOGO? Dla dzieci i młodzieży z:

DLA KOGO? Dla dzieci i młodzieży z:
• Wyjątkowo wysokim potencjałem intelektualnym
• Wysokim poziomem stresu
• Zespołem Aspergera
• Autyzmem
• ADHD
• Zaburzeniami motoryki i mowy
• Upośledzeniem umysłowym
• Porażeniem mózgowym / niedotlenieniem podczas porodu
• Dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• Zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej
• Zaburzeniami motoryki małej i precyzyjnej
• Zaburzeniami snu
• Moczeniem nocnym
• Chorobą lokomocyjną
• Nadpobudliwością
• Trudnością w skupieniu uwagi
• Izolacją od rówieśników
• Niewydolnością fizyczną
• Obojętnością
Zapraszam do kontaktu telefonicznego jeśli chcesz się umówić na wizytę lub porozmawiać o konkretnym przypadku swojego dziecka.
mail: agatasladewska@onet.pl kom. +48 504 148 518

Potrzebujesz konsultacji ?

Zadzwoń do nas:

502 707 404