EN

Joanna Szymanderska

Joanna Szymanderska

PSYCHOLOG

Czy wiesz, że człowiek to wielkie pole informacyjne? Informacje pobieramy wytwarzamy i przetwarzamy poprzez nasze ciało fizyczne oraz świadomość i nieświadomość. Choroby ciała, to często niedostrzeżone wcześniej treści pochodzące z nieświadomości, które chcą byśmy je koniecznie zauważyli. Warto je dostrzec i zrozumieć ponieważ wskazują  te obszary i tematy, którymi powinniśmy się zająć aby osiągnąć spokój i móc cieszyć się swoim życiem, zaś dodatkową korzyścią, może być szybsze ustąpienie symptomów.

Na tym właśnie polega nasza psychoterapeutyczna oferta  – pomoc w rozpoznaniu i przetransformowaniu tego, co utrudnia, czy uniemożliwia spokojne, harmonijne, radosne i szczęśliwe odczuwanie życia. Joanna Szymanderska, psycholożka i psychoterapeutka pracuje wykorzystując autorskie podejście Terapia SAS (te literki to Szacunek, Akceptacja, a ostatnia potrójnie: Siła, Szczęście, Spokój) wywodzące się z klasycznych nurtów psychoterapii (psychodynamiczna, poznawcza) oraz bardziej nowatorskich jak ustawienia hellingerowskie, mindellowska praca ze śnieniem , “karmienie demonów” wg T. Allione oraz oddziaływania oparte na technikach Theta Healing®. Takie połączenie różnych technik w jednej wewnętrznie spójnej metodzie, jaką jest Terapia SAS, pozwala na szerokie spektrum oddziaływania przy jednoczesnym uszanowaniu  procesu klienta czyli w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Skończyła wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego specjalizując się w psychoterapii oraz w psychologii klinicznej dziecka. Ukończyła Studium Psychologii Zorientowanej na Proces (Instytut Psychologii Procesu) poszerzonym przez dodatkowe seminaria prowadzone przez nauczycieli POP z kraju i zagranicy. Ukończyła również dwuletni zaawansowany kurs ustawień systemowych metodą Berta Hellingera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i seminariach z zakresu psychoterapii, rozwoju osobistego i duchowego m.in. seminarium Salvadora Minuchina „Systemowa terapia rodzin” czy zaawansowane szkolenia metody Theta Healing®. Jest autorką licznych artykułów m.in. cykli “Podróż do szczęścia” i “Glosariusz psychologiczny”. Od ponad 10 lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Integracja wiedzy i umiejętności zgromadzonych w różnych szkołach terapii, podczas pracy z klientami i na drodze własnego rozwoju zaowocowała powstaniem autorskiej koncepcji terapii – Terapii SAS.

 

Potrzebujesz konsultacji ?