EN

Małgorzata Trznadel

trznadel_małgorzata
Małgorzata Trznadel

COACH KRYZYSOWY

Master RMP – Analizy Motywatorów Wewnętrznych, Coach kryzysowy w biznesie, Konsultant Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Instruktor Terapii uzależnień.

Prowadzę analizy i diagnozy indywidualne, rodzinne i biznesowe oraz konsultacje z użyciem Metodologii Reiss Motivation Profile®, Coachigu kryzysowego® oraz Terapii uzależnień Model – Analiza Diagnoza Sens.

Specjalizuję się w pracy z młodzieżą, rodzicami, aktywnymi biznesowo osobami – właścicielami, menedżerami i pracownikami, którzy czują przeciążenie emocjonalne, wyczerpanie, wypalenie w ich życiu zawodowym lub osobistym, być może są bliskie uzależnienia, chcą dokonać zmian.

Poprzez odnalezienie indywidualnych wewnętrznych motywatorów, wspieram w odzyskaniu równowagi utraconej w wyniku trudnych emocjonalnie wyzwań, stresu lub kryzysu oraz postawieniu pierwszych kroków w kierunku odnalezienia nowego celu i uzyskania skutecznych i trwałych efektów w pracy indywidualnej i zespołowej.

Piszę na swoim blogu biznesowym PrzelomoweRozmowy.pl i osobistym www.MalgorzataTrznadel.pl – o Psychologii Wewnętrznej Motywacji w kryzysach i uzależnieniach w życiu i w biznesie. Wydaję też książki dla Szefów – Rodziców w projektach Listy do Córki

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Reiss Motivation Profile® – to jedna z najdokładniejszych naukowych metod badawczych weryfikująca wewnętrzne motywacje człowieka. Jest bardzo wnikliwa, bo pokazuje skalę pragnień, na których buduje się nasza osobowość i potrzeby, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia.

Metoda RMP opracowana została w 1998 roku przez prof. Steven Reiss, eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA.

Każdy człowiek ma swój indywidualny unikalny zestaw osobistych motywatorów. Aby poznać swój algorytm spełnienia, wystarczy odpowiedzieć na 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Wynik to unikalny zbiór naszych możliwości, predyspozycji, sposobów myślenia i działania. Pokazuje hierarchię wartości, szczególnie tych podświadomie ukrytych oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest rzeczywistość.

TEST/BADANIE inteligencji wielorakiej

INTELIGENCJA WIELORAKA według Howarda Gardnera

Na podstawie swoich wieloletnich badań w roku 1983 sformułował teorię Inteligencji Wielorakich. Definicja inteligencji wg Howarda Gerdnera:

Inteligencja to potencjał biopsychologiczny pozwalający na przetwarzanie informacji, który może się ujawniać w ramach danej kultury w celu rozwiązywania problemów lub wytworzenia dóbr cenionych w tejże kulturze.”

Z odpowiedzi na 112 pytań opracowanych przez Instytut Kognitywistyki – określona zostanie indywidualna, dynamiczna i wielopłaszczyznowa inteligencja, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w nauczaniu.

Potrzebujesz konsultacji ?