EN

Usługi

Oferujemy profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie w zakresie: laryngologii, audiologii, interny, pulmonologii, psychiatrii i psychologii. W naszym Centrum prowadzone są terapie indywidualne, a także grupowe warsztaty rozwoju osobistego.

W ramach badań diagnostycznych wykonujemy: badania endoskopowe nosa i gardła, testy psychologiczne, badania zaburzeń snu, diagnostykę zaburzeń węchu, a także badania laboratoryjne. Działają również Poradnie: Zaburzeń Węchu, Osteoporozy, Oddechowa oraz Emisji Głosu.

Potrzebujesz konsultacji ?